برادران لومیر

برادران لومیر

آوگوست لومیر در ۱۹ اکتبر ۱۸۶۲ و لویی لومیر در ۵ اکتبر ۱۸۶۴ در شهر بزانسون ایالت فرانش کنته فرانسه به دنیا آمدند.

در اواخر قرن نوزدهم افراد زیادی در مکانهای مختلف به صورت همزمان برای ساختن دستگاهی جهت ثبت تصویری اشیای متحرک تلاش می‌کردند. این که لویی و اوگوست لومیر توانستند اختراع تازه را به نام خود ثبت کنند هم به زیرکی و هشیاری آنها برمی‌گردد و هم به موقعیت آن روز پایتخت فرانسه در جهان.

فیلم “خروج کارگران از کارخانه لومیر در لیون” به عنوان “تولد رسمی سینما” وارد تاریخ شده، اما این “ثبت رسمی” امروز با تردیدهای زیادی روبرو شده است.

برادران لومیر که دستگاهی برای ثبت “واقعیت در حرکت” ساخته بودند، در واقع خالقان “فیلم مستند” بودند. آنها اولین قطعه “داستانی” خود را چند ماه بعد در تابستان ۱۸۹۵ با تولید فیلمی ۴۵ ثانیه‌ای ارائه دادند. این اولین “فیلم سینمایی” یک “جوک” تصویری بود و باغبانی را نشان می‌داد که موقع آبیاری گل‌ها با مشکلی مضحک روبرو می‌شود.

و سرانجام آوگوست  لومیر در ۱۰ آپریل ۱۹۵۴در شهر لیون و لویی لومیر در ۶ جون ۱۹۴۸ در شهر باندو فرانسه در خاک آرمید.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)