فیلم خارجی

معرفی فیلم بروکلین

پوستر فیلم بروکلین

بروکلین – جان کراولی

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم کابوس فانتوش

انیمیشن کابوش فانتوش

صحنه ای از انیمیشن کابوس فانتوش اثر امیل کول

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم از گور برخاسته

the revenant

از گور برخاسته – الخاندرو گونزالس ایناریتو

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم هشت نفرت انگیز

پوستر فیلم هشت نفرت انگیز

هشت نفرت انگیز – کوئنتین تارانتینو

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

باکس آفیس هفته

BoxOffice

باکس آفیس ۴ الی ۶ مارس ۲۰۱۶ برابر با ۱۴ الی ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم پل جاسوسان

معرفی فیلم پل جاسوسان

پل جاسوسان – استیون اسپیلبرگ

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

باکس آفیس هفته

BoxOffice

باکس آفیس ۲۶ الی ۲۸ فوریه ۲۰۱۶ برابر با ۷ الی ۹ اسفند ۱۳۹۴

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)