2015

درباره فیلم ترومبو

پوستر فیلم ترومبو

ترومبو – جی روچ

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: -1 (from 1 vote)

معرفی فیلم کرید

پوستر فیلم کرید

کرید – رایان کوگلر

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم جنگ های ستاره ای: نیرو برمی خیزد

پوستر فیلم جنگ های ستاره ای: نیرو برمی خیزد

جنگ های ستاره ای: نیرو برمی خیزد – جی جی آبرامز

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)

معرفی فیلم بروکلین

پوستر فیلم بروکلین

بروکلین – جان کراولی

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم هشت نفرت انگیز

پوستر فیلم هشت نفرت انگیز

هشت نفرت انگیز – کوئنتین تارانتینو

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم پل جاسوسان

معرفی فیلم پل جاسوسان

پل جاسوسان – استیون اسپیلبرگ

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم توده ی سیاه

توده ی سیاه - اسکات کوپر

توده ی سیاه – اسکات کوپر

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)