فیلم ایرانی

درباره فیلم طوفان زندگی

معرفی فیلم طوفان زندگی

صحنه ای از فیلم طوفان زندگی – علی دریابیگی

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +2 (from 2 votes)

معرفی فیلم لیلی و مجنون (۱۳۱۶)

پوستر فیلم لیلی و مجنون

لیلی و مجنون – عبدالحسین سپنتا

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 7.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

درباره فیلم کوچه بی نام

پوستر فیلم کوچه بی نام

کوچه بی نام – هاتف علیمردانی

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +1 (from 1 vote)

درباره فیلم شکاف

پوستر فیلم ایرانی شکاف

شکاف – کیارش اسدی زاده

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم بهمن

پوستر فیلم بهمن

بهمن – مرتضی فرشباف

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم چشمهای سیاه (۱۳۱۵)

چشمهای سیاه - عبدالحسین سپنتا

چشمهای سیاه – عبدالحسین سپنتا

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم شیرین و فرهاد (۱۳۱۳)

پوستر فیلم شیرین و فرهاد 1313

شیرین و فرهاد – عبدالحسین سپنتا

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 5.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)