جشنواره فیلم فجر

درباره جشنواره فیلم فجر

پوستر جشنواره فیلم فجر

پوستر جشنواره فیلم فجر

جشنواره فیلم فجر

این جشنواره در سال ۱۳۶۱ به همت اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی پایه گذاری شد و معمولاً در میانه بهمن ماه هر سال در تهران برگزار می‌گردد.در نخستین سال به صورت بین المللی برگزار گردید و از سال ۱۳۶۲ با شروع اجرای برنامه های بازسازی سینمای ایران فرصت مناسبی به دست آمد تا جشنواره فیلم فجر بتواند با برگزاری یک رویداد ملی و داخلی در راستای اهداف و سیاست های برنامه ریزی شده حرکت نماید و ضمن ارایه کارنامه یک ساله تولید سینمای ایران به اتتخاب و ترغیب “بهترین”ها بپردازذ.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)