بازیگران

کری گرانت

کری گرانت

کری گرانت

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

اینگرید برگمن

اینگرید برگمن

اینگرید برگمن

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 5.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

آدری هپبورن

آدری هپبورن

آدری هپبورن

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

همفری بوگارت

همفری دیفارست بوگارت

همفری بوگارت

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)