معرفی فیلم تعصب

پوستر فیلم تعصب

تعصب – دیوید وارک گریفیث

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم ژودکس

پوستر ژودکس - لئیی فویاد

ژودکس – لئیی فویاد

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم احمقی بود

پوستر احمقی بود - پوئل

احمقی بود – پوئل

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی فیلم تولد یک ملت

فیلم تولد یک ملت - دیوید وارک گریفیث

تولد یک ملت – دیوید وارک گریفیث

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

معرفی سریال مستند Making A Murderer

making a murderer

مستند ساختن قاتل (making a murderer)

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

سریال عاشقانه متوقف شد

سریال عاشقانه

سریال عاشقانه


پخش سریال عاشقانه متوقف شد. ظاهرا مشکلات مالی باعث توقف فیلمبرداری این سریال شده است.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 6.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

برندگان اسکار ۲۰۱۷

معرفی برندگان اسکار ۲۰۱۷

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 3.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)